Integritetspolicy


1) Insamling av personuppgifter

Genom att använda och vistas på thehairlust.se accepterar du att vi behandlar dina personupplysningar i enlighet med vår personuppgiftspolicy och datapolicy som framgår av nedanstående villkor. Vi är medvetna om behovet av advokat skydd för och försvarlig behandling av din personliga information.

Personliga upplysningar gäller alla uppgifter som kan användas för att identifiera en individ, inklusive, men inte begränsat till för - och efternamn, ålder, kön, privatadress, annan fysisk adress, email eller andra kontaktuppgifter oavsett om de berör privat boende eller arbetsplatsen. Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar? Som huvudregel har du full tillgång till vår hemsida utan att informera oss om vem du är eller ange uppgifter om dig själv. HairLust har däremot behov av vissa uppgifter för att du ska kunna utföra ett köp, bli informerad om nyheter eller uträtta andra tjänster åt dig. Vi samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för oss.

I enlighet med vår datapolicy behöver vi följande uppgifter när du handlar hos oss eller ingår ett avtal med HairLust: Namn, adress, telefonnummer och emailadress.

HairLust samlar inte in personuppgifter från tredje part och sparar inte betalningsinformation så som kortnummer, kontonummer eller liknande. Vår data-ansvarig kan kontaktas via kundservice.

2) Vem vidarebefordrar vi personuppgifter till?

Personuppgifter angivna via HairLust ApS vidarebefordras endast till:

  • Verksamhetens interna avdelningar. Vi har tydliga riktlinjer för vem som har tillgång till dessa. Detta berör endast ansvarig utgivare för vår e-shop samt lagerchef. Därutöver kan ansvarig för kundservice få tillgång till informationen i syfte med att hjälpa kunden med frågor om leverans, produkt med mera.
  • Utvald och betrodd tredje part i syfte att använda personuppgifter till att leverera varor eller tjänster beställda från HairLust.
  • Företagspartners i syfte att registrera och behandla ditt användarkonto.

För att kunna utveckla och förbättra thehairlust.se samlar vi statistik över hur du använder hemsidan. Personuppgifter registreras hos HairLust ApS och förvaras i 5 år. Därefter raderas uppgifterna.

Vi samarbetar endast med tredje parter inom EU eller i länder där dina uppgifter är skyddade ordentligt. Är du registrerad hos HairLust har du alltid rätt att invända mot registrering och behandling. Du har också rätt till att få information om vilka uppgifter vi har registrerat från dig. Dessa rättigheter är i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) och nationella lagar. Förfrågningar om detta skickas till info@thehairlust.se

3) Cookies

Hemsidan använder sig av “cookies”. Det är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande i syfte att komma ihåg, spara inställningar, utföra statistik och anpassa annonser. Cookies kan inte innehålla skadliga koder så som virus.

4) Rättigheter till att ångra ditt samtycke

Du har alltid möjlighet till att få information om vilka uppgifter vi har registrerat från dig samt rätt till att ångra ditt samtycke. Önskar du att få denna information / ångra ditt samtycke ska du kontakta oss på info@thehairlust.se. Väljer du att ångra ditt samtycke kommer detta inte påverka den tidigare behandlingen av dina personuppgifter. Återkallning av samtycke kommer träda i kraft från datum för förfrågan och framåt. Du kan alltid korrigera felaktig information.

5) Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddsförordningen har en registrerad användare rättigheter i förhållande till verksamhetens behandling av personuppgifter. Önskar du använda dessa rättigheter ska du kontakta oss.

Rätt till att se uppgifter

Du har rätt till insikt i de uppgifter vi har sparat och behandlat från dig.

Rätt till korrigering

Du har rätt till att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

Rätt till borttagning

Vid särskilda tillfällen har du rätt till att ta bort uppgifter om dig själv innan den tidpunkt då vi själva raderar dem.

Rätt till begränsad behandling

Du har under vissa omständigheter rätt till att begränsa behandlingen av dina uppgifter. Har du rätt till begränsad behandling kommer vi framför endast behandla uppgifterna - bortsett från att bevara de - med ditt samtycke eller med avseende på rättsliga påståenden, anspråk, viktigt allmänt intresse eller för att skydda en person.

Rätt till invändan

Du har under vissa omständigheter rätt till invändan mot våran juridiska behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandling av dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte.

Rätt till tydlighet

Du har under vissa omständigheter rätt till att få dina personuppgifter i ett strukturerat, tydligt och maskinläsbart format och att dessa uppgifter kan föras över från en datakontrollant till en annan utan förhinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Dataskyddsförordningens vägledning om registrerade uppgifter som du hittar på www.datainspektionen.se

6) Klagomål på datatillsyn

Du har rätt till klagomål på vår datatillsyn om du upplever den otillräcklig. Du hittar kontaktuppgifter till Dataskyddsförordningen på www.datainspektionen.se. Kontakt med tillsynsmyndighet sker via www.datainspektionen.se eller efter namnbyte till www.integritetsskyddsmyndigheten.se.